Lepnica literwska

Lepnica litewska
Silene lithuanica
Gatunek chroniony ze względu na ograniczony zasięg występowania
charakterystyczny dla Polesia Lubelskiego