Synagoga we Włodawie

Synagoga we Włodawie , obecnie siedziba Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego