REGULAMIN OW PERKOZ

obowiązujący Wczasowiczów i Gości Ośrodka

  1. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "PERKOZ" mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku.

  2. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 - 7.00.

  3. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

  4. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu przed zajęciem domku. Opłata wnoszona jest gotówką za cały zaliczkowany pobyt i nie ulega zmniejszeniu w przypadku chęci skrócenia pobytu. Nieuregulowanie pełnej kwoty zadatkowanego pobytu w pierwszym dniu przyjazdu przed zajęciem domku równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji. Nie ma możliwości skrócenia okresu pobytu i opłacenia kwoty za okres krótszy niż uzgodniono w potwierdzonej rezerwacji. Wcześniejszy wyjazd nie powoduje podstawy do roszczenia o zwrot części kwoty opłaconego pobytu.

  5. Rodziny 2-os. (w domkach 2-os.) posiadające dziecko do lat trzech nie    ponoszą dodatkowej opłaty z tytułu zakwaterowania.

  6. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od 9.00 do 20.00 (nie dłużej niż 3 godziny), po    uprzednim zgłoszeniu w recepcji.

  7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie    podlegają zwrotowi.

  8. Brak przyjazdu i opłacenia pełnej kwoty zadatkowanego pobytu do godz. 21 pierwszego dnia pobytu traktowany jest jak rezygnacja z rezerwacji i rezerwacja zostaje anulowana.

  9. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu na wczasach nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek    zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.

  10. Zabrania się używania w domkach kuchenek elektrycznych i gazowych.

  11. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren ośrodka.

  12. Ośrodek posiada bezpłatny, niestrzeżony parking, na którym wczasowicze parkują samochody w miejscu    wskazanym przez recepcję. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dla domku 2,3 i 4 os. przewidziane jest    jedno miejsce parkingowe dla domku 8-os. dwa.

  13. Wczasowicz zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem. Za rzeczy      zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność.

  14. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

  15. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka.