Bużysko i kościół
Stare bużysko i kościół w Orchówku