Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Kościół w Orchówku

Bużysko i Kościół w Orchówku Kościół w Orchówku Najważniejszym zabytkiem sakralnym w miejscowości Orchówek (gmina Włodawa) jest późnobarokowy kościół poaugustiański, pw. św. Jałmużnika wybudowany z 2-wieżową fasadą w latach 1770-1789, prawdopodobnie według projektu Pawła Fontany. Kościół jest Sanktuarium Maryjnym z Cudownym Obrazem Matki Bożej Pocieszenia. We wsi Orchówek zachowały się także drewniane domy z XIX wieku. Kościół w Orchówku

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999