Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Poleski Park Krajobrazowy

Powierzchnia Parku 5113 ha, otuliny 16954, utworzony w 1983 roku na terenie gmin: Urszulin, Sosnowiec, Stary Brus. PPK tworzą cztery enklawy rozmieszczone wokół Poleskiego Parku Narodowego. Krajobraz Parku to mozaika pól, łąk, torfowisk, wód i lasów. Teren jest na ogół równinny z charakterystycznymi łagodnymi zagłębieniami zajętymi przez torfowiska lub trudno dostępne Skrzyp bagienny na "splawach" jeziora. Obszar Parku obfituje w ekosystemy wodne fok. 15% powierzchni). Znajduje się tu kompleks tzw. stawów bruskich Lepnica litewska oraz dawne Jezioro Wytyckie, obecnie zbiornik retencyjny. Wypiętrzenie kredowe w południowej enklawie - Guz Woli Wereszczyńskiej - stanowi urozmaicenie tego równinnego krajobrazu. Osobliwością florystyczną Parku jest duże nagromadzenie roślin strefy atlantyckiej. Bardzo bogaty jest również świat zwierząt - szczególnie awifauna.
W Parku znajduje się jeden projektowany rezerwat przyrody zarastające jeziorko Kahiża.

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999