Warto zobaczyć:

Dąb Bolko
Poleski Park Narodowy
Poleski Park Krajobrazowy
Sobiborski Park Krajobrazowy
Cerkiew we Włodawie
Czworobok we Włodawie
Kościół we Włodawie
Muzeum Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego
Sobibór
Kościół w Orchówku
Cerkiew w Uhrusku
Cerkiew w Sosnowicy
Cerkiew w Horostycie
Ołtarz Główny w Hańsku
Cerkiew w Hannie
Skansen w Holi
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.*
 

Sobibór

Mur z tablicami upamiętniającymi ofiary obozu zagłady w Sobiborze W październiku 1993 roku otwarto Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze będące Oddziałem Muzeum Pojezierza Pomnik więźniarki - SobibórŁęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. Mieści się ono w niewielkim budynku położonym na terenie dawnego hitlerowskiego obozu zagłady. Znajdująca się tam ekspozycja przedstawia historię obozu od jego powstania aż do dnia 14 października 1943 roku, kiedy to w wyniku zbrojnego buntu więźniów obóz przestał funkcjonować.

 


*/- "Polesie Lubeskie", Opracowanie tekstu : wstęp i przyroda w oparciu o materiały przygotowane przez ZChPK w Chełmie - Marek Sołtys, kultura i architektura - pod red. Marka Bema, informacja turystyczna pod red. Zygmunta Klimczuka
Autorzy fotografii: Olgierd Bielak, Marek Brzozowiec, Zygmunt Klimczuk, Marian Łubkowski, Marek Nasiadka, Andrzej Różycki, Stanisław Turski
Opracowanie graficzne i projekt :Brokat Mat-Paulina Tramecourt, Marek Brzozowiec
Wydawca Brokat Mat , Warszawa 1999